Τα πάντα για την Ηλεκτρονική Ασφάλεια
Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση

Η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης είναι υποχρεωτική σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, σε δημόσια κτήρια, σε επιχειρήσεις με εύφλεκτα υλικά κ.α 

Η πυρανίχνευση αποτελεί το βασικότερο σύστημα ασφαλείας και είναι σύστημα πρόληψης και όχι καταστολής.  Σαν σύστημα ασφαλείας έρχεται να προστατέψει την ζωή και όχι μόνο την  περιουσία,  όπως ζητάμε από ένα σύστημα συναγερμού.

Θα συνιστούσα σε κάθε σύστημα ασφαλείας  που εγκαθίσταται σε μία οικία  να τοποθετείται  και ένας αισθητήρας πυρανίχνευσης  στην κουζίνα, σε συνεργασία με το σύστημα ασφαλείας. 

Η επιλογή του αισθητήρα καθώς και το μέρος τοποθέτησης, είναι ευθύνη του εγκαταστάτη σας.

Ευθύνη δική σας, είναι η επιλογή του εγκαταστάτη.